Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zbudza.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 15.2.2024

Začiatok účinnosti 15.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 31 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ marko architekti s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Maurerova 16, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov

Dodávateľ - IČO 46586865

URL profilu verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496056

Prílohy

Popis

na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe

„Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza“

Dátum podpísania 1.1.2024

Začiatok účinnosti 2.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Vranovský útulok pre psov

Dodávateľ - Sídlo Na hrunku , 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 42230110

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.11.2023

Začiatok účinnosti 1.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo

Dodávateľ - Sídlo Obchodná 2, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 00169099

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.12.2023

Začiatok účinnosti 1.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ 1. východoslovenská OZV, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53021665

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 4.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 840,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Ing. Anna Mamajová A U D E P

Dodávateľ - Sídlo Sninská 18, 066 01 Humenné

Dodávateľ - IČO 33671451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.11.2023

Začiatok účinnosti 15.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Fúra

Dátum podpísania 20.10.2023

Začiatok účinnosti 23.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Dodávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.10.2023

Začiatok účinnosti 20.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 7 357,75 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Slovenská agentúra životného prostredia

Dodávateľ - Sídlo Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 00626031

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.10.2023

Začiatok účinnosti 4.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 89,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Staré

Dodávateľ - Sídlo , 072 23 Staré

Dodávateľ - IČO 31985041

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.9.2023

Začiatok účinnosti 27.9.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Dodávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.9.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 41 616,07 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie

Dodávateľ - Sídlo Námestie Alexandra Dubčeka 1, 072 22 Strážske

Dodávateľ - IČO 42100208

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 4.9.2023

Začiatok účinnosti 4.9.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Michalovská 10, 073 01 Sobrance

Dodávateľ - IČO 36730866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov.