Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zbudza.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 17.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 768,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Ing. Ján Meteňko

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 21.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 8 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151742

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.4.2024

Začiatok účinnosti 13.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 12 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Ing.Vladimír Kačmár - firma MC 44

Dodávateľ - Sídlo Marka Čulena 4758/44, 080 01 Prešeov

Dodávateľ - IČO 37 053 817

URL profilu verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502352

Prílohy

Popis

uzavretá podľa § 566 a nasl., Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

Dátum podpísania 12.4.2024

Začiatok účinnosti 13.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 13 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Energia plus s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov

Dodávateľ - IČO 46762990

URL profilu verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502353

Prílohy

Popis

Externý manažment

,,Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza

Dátum podpísania 5.4.2024

Začiatok účinnosti 10.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 731 084,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Objednávateľ - Sídlo Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Objednávateľ - IČO 30416094

Dodávateľ Obec Zbudza

Dodávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Dodávateľ - IČO 00326062

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.4.2024

Začiatok účinnosti 8.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ DGZ s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Dodávateľ - IČO 47120533

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ LEKOS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 36172332

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.3.2024

Začiatok účinnosti 26.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ LEKOS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 36172332

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 8.4.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 847,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Dodávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.3.2024

Začiatok účinnosti 15.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 10 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ EKOSPRO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 119, 072 36 Kaluža

Dodávateľ - IČO 50745727

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.3.2024

Začiatok účinnosti 11.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo

Objednávateľ - Sídlo Obchodná 2, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00169099

Dodávateľ Obec Zbudza

Dodávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Dodávateľ - IČO 00326062

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.2.2024

Začiatok účinnosti 15.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 31 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zbudza

Objednávateľ - Sídlo Zbudza 71, 072 23 Staré

Objednávateľ - IČO 00326062

Dodávateľ marko architekti s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Maurerova 16, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov

Dodávateľ - IČO 46586865

URL profilu verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496056

Prílohy

Popis

na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe

„Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza“