Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Zbudza.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

Stratégia rozvoja cyklistickej dpravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 | Enviroportál (enviroportal.sk)

Prílohy

Popis

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-aglomeraciu-kosice-zonu-kosi