Preskočiť na obsah

Starosta obce

Ing. Matej Havrilla

Starosta obce

ocu-zbudza@dalnet.sk +421 56 6475121 +421 0949 232 133

Narodený  24. februára 1970 v Michalovciach.
Vzdelanie: TU Košice Strojnícka fakulta

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13 a §24 zákona o obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.