Preskočiť na obsah

Agrodružstvo Staré

História:

1948

Po roku 1948 v Československu začala cieľavedomá kolektivizácia poľnohospodárstva zhora a vytvárali sa predpoklady socializácie vidieka. Začiatkom roka 1949 prijalo Národné zhromaždenie v Prahe Zákon o jednotných roľníckych družstvách. Podľa zákona v každej obci mohlo vzniknúť iba jedno družstvo.

1957

V roku 1957 založilo v Zbudzi 16 členov JRD menšinového typu s celkovou výmerou pôdy 49 hektárov. O rok do JRD prijali ďalších 70 stredných roľníkov. V tomto roku družstevníci zakúpili prvý traktor. O ďalší rok družstvo pôsobilo už ako väčšinové. Za prvého predsedu bol zvolený Ján Pavlisko, po ňom Ján Čorej. Udalosti súvisiace so založením a prvé kroky hospodárenia priniesli negatívnu odozvu mnohých, hlavne bohatších roľníkov.

1969

Uvoľnenie politických pomerov využili v roku 1969 viacerí občania a domáhali sa prinavrátenia časti pôdy do osobného užívania. Žiadali najmä vyčlenenie záhumienok za svojimi záhradami.

1977

V roku 1977 došlo k zlúčeniu doteraz samostatných JRD so sídlom v Starom, Oreskom a Zbudzi. Družstvo dostalo názov JRD  9.mája a sídlilo v Starom. U nás ostal hospodársky dvor. Predsedami tohto konglomerátu boli postupne Michal Gnora, Ľudovít Kmentony a do dnešných dní Štefan Harakaľ. V 80-tych rokoch dochádza k zmene sídla a centrom sa stala naša obec. Dôsledkom zmeny spoločenských pomerov vedenie pristúpilo k transformácii a následne vzniklo Poľnohospodárske družstvo, terajšie Agro-družstvo.