Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Milan Hricik

Zástupca starostu
KDH

Viliam Hlinka

Poslanec
KDH

Ondrej Pencak

Poslanec
KDH

PaedDr. Dušková Svetlana

Poslankyňa
KDH

RNDr. Kučeravcová Janka

Poslankyňa
KDH

Ing. Rastislav Tekáč

Poslanec
KDH

Jaroslav Dudaš

Poslanec
SMER – SD

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.