Preskočiť na obsah

Kultúra a šport

Stretnutia bývalých mládežníkov obce

Športové rekordy

Ponuka hudobnej produkcie

Michal Barkaj

Zbudza 7 0915/902455

TJ Zbudza

Webstránka

História

O kultúrne vyžitie sa spočiatku starali miestni učitelia, ktorí so žiakmi nacvičovali divadelné hry s náboženskou tématikou. Kultúrne aktivity sa snažil vyvíjať i hasičský zbor. V druhej polovici 20.storočia tu pracovala obecná knižnica a miestne kultúrne stredisko. V 90-tych rokoch pri základnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a dôchodcov, ktorej predsedníčkou je Eva Hlodinková, vznikol spevácky súbor Soľanka. Súbor založil Ján Sinčák.

Od roku 1947 dodnes miestni kronikári-Jozef Hučko, Michal Petruška, Martin Hrozienčik, Alica Fedáková a Ján Lichota precízne zachytili významné udalosti v našej histórii. Veľkou škodou pre históriu je strata starej kroniky, ktorú začali písať po vzniku ČSR.