Preskočiť na obsah

Cirkev

Greckokatolicky kostol

Základný kameň osadili dňa 8.júla 1937.Veriaci dokončili kostol zasvätený Premeneniu Pána za jeden rok. V roku 1949 posvätili nový oltár.

Gréckokatolícka cirkev – Farnosť Zbudza – Oreské

Rímskokatolícky kostol

Je zasvätený Panne Márii Sedembolestnej. Jednoloďový kostol bol postavený v románskom slohu v druhej tretine 13. storočí. V minulosti v podzemnej krypte kostola pochovávali patrónov kostola Vicmándiovcov. Veľká stavebná úprava bola realizovaná v 18.storočí. V rámci ďalšej prestavby z roku 1902 pristavili vežu, pričom predĺžili celú loď kostola. V kostole sa zachoval oltárny obraz z roku 1749, skupina plastík barokovej kalvárie z konca 18.storočia, plastiky Ukrižovaný a Vzkriesený Kristus z 19.storočia. V roku 1969 bol v kostole posvätený nový obetný stôl. Vnútorná výbava kostola je väčšinou z 20.storočia.

Rímskokatolícka  cirkev   –   Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Staré

Prícestná kaplnka

Panne Márii je zasvätená i prícestná kaplnka medzi Zbudzou a Starým. Na kúsku plechu pod sochou čítame text: “Túto kaplnku dal vystavať Lopata Michal na česť Panny Márie a slávu Božiu za vyslyšanie prosby v nemecko-francúzskej vojne v roku 1941 v Belgicku. Po návrate domov, s celou rodinou, svoj sľub sme splnili v roku 1946.Kaplnka bola postavená a 14.VIII.1946 vysvätená.“