Preskočiť na obsah

VZN č. 7/2023 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Zbudzi a školskej jedálne pri MŠ v Zbudzi