Preskočiť na obsah

VZN 7-2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Zbudzi a školskej jedálne