Preskočiť na obsah

VZN č. 22/2021 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zbudza