Preskočiť na obsah

VZN č. 18/2015 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odovzdávania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Zbudza