Preskočiť na obsah

VZN č. 12/2023 O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Zbudza a za prenájom priestorov budov