Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 7/2023 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Zbudzi a školskej jedálne pri MŠ v Zbudzi