Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 29/2023 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci Zbudza