Preskočiť na obsah

M A N D Á T N A    Z M L U V A

Zverejnené
24. apríla 2024
Kategória

uzavretá podľa § 566 a nasl., Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/11
Dátum podpísania: 12. apríla 2024
Začiatok účinnosti: 13. apríla 2024
Koniec účinnosti:
Suma s DPH: 12 500,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Zbudza
Objednávateľ - Sídlo: Zbudza 71, 072 23 Staré
Objednávateľ - IČO: 00326062
Dodávateľ: Ing.Vladimír Kačmár - firma MC 44
Dodávateľ - Sídlo: Marka Čulena 4758/44, 080 01 Prešeov
Dodávateľ - IČO: 37 053 817
URL profilu verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502352
CRZ: Zobraziť na CRZ

Prílohy