Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Zbudza

Zverejnené 25.10.2018.

Kategória

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

Európa investuje do vidieckych oblastí

Názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Zbudza

Kód Projektu v ITMS: 072KE130023

Miesto realizácie projektu: Obec Zbudza

Výzva – kód Výzvy: 13/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Výška poskytnutého príspevku: 84 455,61 eur

Prijímateľ príspevku: Obec Zbudza,Zbudza 71,072 23,Okr.Michalovce

Projekt bol realizovaný s podporou EU : 10-11/2018