Symboly obce

Erb obce

erb-obce

V modrom štíte striebornou stuhou previazané náradie-zlatá kosa so strieborným kosiskom,zlaté dvojzubé vidly a zlaté hrable.

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej,modrej,žltej a modrej.Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,t.j.dvomi zástrihmi,siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce

Pečať obce Zbudza je okrúhla,uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ZBUDZA

Symboly obce

Updated on 2015-11-22T01:49:22+01:00, by administrator.