Starosta obce

Ing.Matej Havrila

Narodený  24. februára 1970 v Michalovciach.
Vzdelanie: TU Košice Strojnícka fakulta

Kontakt:
e-mail: ocu-zbudza@dalnet.sk
telefón:  +421 56 6475121
mobil: +421 0949 232 133

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13 a §24 zákona o obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.

Starosta obce

Updated on 2015-11-18T12:24:08+01:00, by administrator.