Skip to navigation

Školstvo

História

Na škole od roku 1863 dodnes postupne vyučovali nasledujúci učitelia(neúplný zoznam): Alexander Scháffer,Michal Kunder,František Čán,Andrej Bessler,Ján Angyal,Béla Horváth,Edmund Veme,Jozef Dudáš,Mária Barnová,Ján Fedák,Gejza Kantor,Ján Jendrichovský,Ján Tomčák,Eduard Richter,Otílie Matěju,Mária Kolonchová,Jozef Hučko,Štefan Géci,Michal Petruška,p.Kondášová,František Kajánek,Agnesa Kajánková,Mária Hrozienčiková,Ľudmila Kačanovská,Anna Hvizdová,Magdaléna Chrustičová,Elena Gočová,Ľudovít Kopenický,Magdaléna Mendelová,Dana Čoláková, Mária Hajduková,Mária Maskaľová a Andrea Javiľáková.Školu v obci obnovili v roku 1863.Stavba bola drevená a dala ju vybudovať rímskokatolícka cirkev na svojom pozemku pri kostole.Na stavbe sa podieľali aj gréckokatolíci.V roku 1888 ju prebudovali z kameňa.Jej postavenie vytvorilo predpoklady lepšieho vzdelávania tunajších detí.Predchádzajúce generácie takúto možnosť nemali o čom svedčí skutočnost,že ešte aj v polovici 19.storočia podpisovali miestni richtári i prísažní listiny krížikom.Negramotnosť bola dovtedy u väčšiny Zbudzanov bežným javom.Učitelia vštepovali žiakom jednotriedky základy písania,čítania,rátania a náboženstva,ktoré sa vyučovalo podľa cirkevnej príslušnosti.Podľa školskej organizácie v Uhorsku z druhej polovice 18.storočia sa na ľudovej škole vyučovalo v reči príslušnej národnosti.Medzi sedem národnosti v Uhorsku patrili i Slováci.Ale už od roku 1907 pedagógovia prednášali učivo čisto maďarsky,iba gréckokatolíci preberali vierouku naďalej v cirkevnej slovančine.Začiatkom 20.storočia počet žiakov neprevyšoval číslo 80.Napríklad v školskom roku 1903/04 účastných vzdeláviacieho procesu bolo 36 chlapcov a 35 dievčat.Po vzniku ČSR maďarský vyučovací jazyk nahradila slovenčina.Nový štát zaviedol povinnú osemročnú školskú dochádzku od šiestich rokov.U nás sa učilo podľa počtu žiakov v jednej,inokedy vo dvoch triedach.Na žiadosť občanov od roku 1932 premenovali školu na Rímskokatolícku a gréckokatolícku ľudovú školu.Tú v školskom roku  1945/46 premenovali na štátnu ľudovú,od školského roku 1948/49 na národnú(v obci 1-5 ročník).V 50-tych rokoch vzdelávanie poskytovala aj neúplná stredná škola,ktorú u nás niekoľkov rokov navštevovali i žiaci z okolitých obcí.V roku 1952 sa začalo s adaptáciou kúrie,ktorá mala slúžiť na pedagogickú činnosti i ako kancelária MNV.Zámer zrealizovali definitívne v roku 1955 a v starej,uvoľnenej budove školy zriadili spoločenskú miestnosť.V školskom roku 1960/61 tu vzniká základná deväťročná škola (ZDŠ),ale len jej prvý stupeň.Žiaci vyšších ročníkov dochádzali do Michaloviec.V školskom roku 1999/2000 vzdelávali tunajšie učiteľky 17 žiakov.V roku 1967 zriadili v bývalej školskej budove materskú škôlku.

Školstvo

Updated on 2015-11-18T12:37:10+01:00, by administrator.