Rada školy

Predseda: Galambošová Marta

Člen : Dušková Svetlana PaeDr.

Člen : Pencáková Marianna

Člen : Vadelová Lenka

Člen : Puľaková Renáta Ing.

Rada školy

Updated on 2020-04-17T06:23:44+01:00, by administrator.