Skip to navigation

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre KSK na roky 2021-2027