Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

Činčár Marek – KDH – Zástupca starostu

RNDr. Kučeravcová Janka  – KDH

PaedDr. Dušková Svetlana  – KDH

Andrejov Eduard – SMER-SD

Poltoráková Iveta – KDH

Fedák Miloš – SMER – SD

Ing. Rastislav Tekáč – KSS

 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo

Updated on 2019-01-09T08:52:38+01:00, by administrator.