Skip to navigation

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

Ing. Milan Hricik – KDH – Zástupca starostu

Viliam Hlinka – KDH

Ondrej Pencak – KDH

PaedDr. Dušková Svetlana  – KDH

RNDr. Kučeravcová Janka  – KDH

Ing. Rastislav Tekáč – KDH

Jaroslav Dudaš – SMER – SD

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo

Updated on 2022-11-02T10:15:24+01:00, by administrator.