Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov-Zámer