Kultúra a šport

Stretnutia bývalých mládežníkov obce

Lampiónová Party – 2022

Čaj o piatej po štyridsiatich rokoch – 2015

Športové rekordy

„Športové rekordy obce ZBUDZA“

Ponuka hudobnej produkcie

Michal Barkaj

Zbudza 7

tel.č.0915/902455

TJ Zbudza

Webovastránka: http://www.zbudza.estranky.sk/

História

O kultúrne vyžitie sa spočiatku starali miestni učitelia,ktorí so žiakmi nacvičovali divadelné hry s náboženskou tématikou.Kultúrne aktivity sa snažil vyvíjať i hasičský zbor.V druhej polovici 20.storočia tu pracovala obecná knižnica a miestne kultúrne stredisko.V 90-tych rokoch pri základnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a dôchodcov,ktorej predsedníčkou je Eva Hlodinková,vznikol spevácky súbor Soľanka.Súbor založil Ján Sinčák.

Od roku 1947 dodnes miestni kronikári-Jozef Hučko,Michal Petruška,Martin Hrozienčik,Alica Fedáková a Ján Lichota precízne zachytili významné udalosti v našej histórii.Veľkou škodou pre históriu je strata starej kroniky,ktorú začali písať po vzniku ČSR.

Kultúra a šport

Updated on 2022-09-12T12:59:39+01:00, by administrator.