Komisie pri OZ

Povodňová komisia

predseda:       Ing.Matej Havrila

podpredseda: Miloš Fedák

člen:               Eduard Andrejov

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: RNDr. Janka Kučeravcová

členovia:  PaedDr. Svetlana Dušková

členovia:  Ing. Rastislav Tekáč

Komisie pri OZ

Updated on 2018-12-10T12:39:01+01:00, by administrator.