Cirkev

Greckokatolicky kostol

Could not load the album!

 

Základný kameň osadili dňa 8.júla 1937.Veriaci dokončili kostol zasvätený Premeneniu Pána za jeden rok.V roku 1949 posvätili nový oltár.

Rimskokatolicky kostol

Could not load the album!

Je zasvätený Panne Márii Sedembolestnej. Jednoloďový kostol bol postavený v románskom slohu v druhej tretine 13. storočí. V minulosti v podzemnej krypte kostola pochovávali patrónov kostola Vicmándiovcov. Veľká stavebná úprava bola realizovaná v 18.storočí. V rámci ďalšej prestavby z roku 1902 pristavili vežu, pričom predĺžili celú loď kostola. V kostole sa zachoval oltárny obraz z roku 1749, skupina plastík barokovej kalvárie z konca 18.storočia, plastiky Ukrižovaný a Vzkriesený Kristus z 19.storočia. V roku 1969 bol v kostole posvätený nový obetný stôl. Vnútorná výbava kostola je väčšinou z 20.storočia.

ODKAZ na Rímskokatolícka  cirkev   –   Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Staré

Prícestná kaplnka

Could not load the album!

Panne Márii je zasvätená i prícestná kaplnka medzi Zbudzou a Starým.Na kúsku plechu pod sochou čítame text:“Túto kaplnku dal vystavať Lopata Michal na česť Panny Márie a slávu Božiu za vyslyšanie prosby v nemecko-francúzskej vojne v roku 1941 v Belgicku.Po návrate domov, s celou rodinou,svoj sľub sme splnili v roku 1946.Kaplnka bola postavená a 14.VIII.1946 vysvätená.“

Cirkev

Updated on 2016-02-18T13:21:48+01:00, by administrator.