Agrodružstvo Staré

História

Po roku 1948 v Československu začala cieľavedomá kolektivizácia poľnohospodárstva zhora a vytvárali sa predpoklady socializácie vidieka.Začiatkom roka 1949 prijalo Národné zhromaždenie v Prahe Zákon o jednotných roľníckych družstvách.Podľa zákona v každej obci mohlo vzniknúť iba jedno družstvo.V roku 1957 založilo v Zbudzi 16 členov JRD menšinového typu s celkovou výmerou pôdy 49 hektárov.O rok do JRD prijali ďalších 70 stredných roľníkov.V tomto roku družstevníci zakúpili prvý traktor.O ďalší rok družstvo pôsobilo už ako väčšinové.Za prvého predsedu bol zvolený Ján Pavlisko,po ňom Ján Čorej.Udalosti súvisiace so založením a prvé kroky hospodárenia priniesli negatívnu odozvu mnohých,hlavne bohatších roľníkov.Uvoľnenie politických pomerov využili v roku 1969 viacerí občania a domáhali sa prinavrátenia časti pôdy do osobného užívania.Žiadali najmä vyčlenenie záhumienok za svojimi záhradami.V roku 1977 došlo k zlúčeniu doteraz samostatných JRD so sídlom v Starom,Oreskom a Zbudzi.Družstvo dostalo názov JRD  9.mája a sídlilo v Starom.U nás ostal hospodársky dvor.Predsedami tohto konglomerátu boli postupne Michal Gnora,Ľudovít Kmentony a do dnešných dní Štefan Harakaľ.V 80-tych rokoch dochádza k zmene sídla a centrom sa stala naša obec.Dôsledkom zmeny spoločenských pomerov vedenie pristúpilo k transformácii a následne vzniklo Poľnohospodárske družstvo,terajšie Agro-družstvo.

Agrodružstvo Staré

Updated on 2015-11-18T12:37:40+01:00, by administrator.