Riaditeľka MŠ:

Marta Galambošová

Učiteľka:

Darina Bálintová

Kuchárka:

Marianna Pencáková

Upratovačka:

Jarmila Prepilková

Zamestnanci

Updated on 2016-02-15T11:21:25+00:00, by administrator.