Predseda: Balintová Darina

Člen : Dušková Svetlana PaeDr.

Člen : Pencáková Marianna

Člen : Melková Andrea Mgr.

Člen : Puľaková Renáta Ing.

Rada školy

Updated on 2016-02-26T09:54:41+00:00, by administrator.