Predseda: Galambošová Marta

Člen : Dušková Svetlana PaeDr.

Člen : Pencáková Marianna

Člen : Činčárová Eva

Člen : Puľaková Renáta Ing.

Rada školy

Updated on 2018-11-22T07:26:55+00:00, by administrator.