Poslanci OZ

Andrejov Eduard – SMER-SD – Zástupca starostu

RNDr. Kučeravcová Janka  – KDH

Fedák Miloš – SMER-SD

PaedDr. Dušková Svetlana  – NK

Ferko František – SMER-SD

Činčár Marek – KDH

Kočerha Ladislav – SNS

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo

Updated on 2018-07-19T06:40:02+00:00, by administrator.