Poslanci OZ

Andrejov Eduard – SMER-SD – Zástupca starostu

Kučeravcová Janka RNDr. – KDH

Fedák Miloš – SMER-SD

Dušková Svetlana PaeDr. – NK

Ferko František – SMER-SD

Činčár Marek – KDH

Kočerha Ladislav – SNS

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo

Updated on 2015-11-18T12:25:46+00:00, by administrator.