Povodňová komisia

predseda:       Ing.Matej Havrila

podpredseda: František Ferko

člen:               Miloš Fedák

Komisia finančná, správa obecného majetku a sociálna

predseda: RNDr. Janka Kučeravcová

členovia:  PaedDr. Svetlana Dušková

Marek Činčár

Komisia životného prostredia, ochrany verejného záujmu a regionálneho rozvoja

predseda: Miloš Fedak

členovia:  Eduard Andrejov

členovia:  Marek Činčár

Komisia športu,kultúry a školstva

predseda:  Ferko František

členovia:   Peadr. Svetlana Dušková

Ladislav Kočerha

Komisie pr OZ

Updated on 2015-11-18T12:27:32+00:00, by administrator.