Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zbudza

Europsky fond regionalneho rozvoja

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Zbudza
Kód Projektu v ITMS: 25120220319
Miesto realizácie projektu: Zbudza
Výzva – kód Výzvy: KaHR – 22VS – 1001

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zbudza

Kód Projektu v ITMS: 25120220319

Miesto realizácie projektu: Obec Zbudza

Výzva – kód Výzvy: KaHR – 22VS – 1001

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška poskytnutého príspevku: 57 928,72 eur

Prijímateľ príspevku: Obec Zbudza,Zbudza 71,072 23,Okr.Michalovce

Projekt bol realizovaný s podporou EU : 03/2015-07/2015

vo

EU Projekty

Updated on 2016-11-09T11:50:48+00:00, by administrator.